• +37060699636
  • baldai@dendrus.lt

Įmonėje įgyvendinamas inovacijų projektas ,,Technologinio proceso skaitmeninimas UAB „Dendrus“

Didėjantys šalies ekonomikos bei statybų sektoriaus plėtros tempai lemia didėjančią individualių baldų paklausą Lietuvoje ir užsienyje. Siekiant tolesnės įmonės plėtros ir įvykdyti daugiau klientų užsakymų numatyta investuoti į technologines inovacijas – sujungti užsakymų priėmimą, projektavimą, gamybą ir realizavimą į vieningą sistemą. Tokias technologines inovacijas atitinka darbo vietų ir gamybos procesų skaitmeninimo sprendimai ir technologijos, kurių esmė – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta darbo ištekliams ir procesams stebėti ar valdyti, apimanti techniką, įrenginius ir programinę įrangą, kaip neatsiejamą diegiamos technikos ar įrenginių technologinę dalį.

Įmonės technologinių procesų skaitmeninimo projekto daliniam finansavimui buvo nuspręsta kreiptis ES struktūrinių fondų paramos. Pateikta paraiška pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“. 2019 metų kovo mėnesį skirta parama projektui „Technologinio proceso skaitmeninimas UAB „Dendrus“, projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0103. Projekto apimtis 159 660 eurų. Projektas bus įgyvendinamas su Europos regioninės plėtros fondo parama, paramos suma sudaro 72582 eurus.

Projektą įgyvendins UAB „Dendrus“ darbuotojų komanda (vadovas, technologas, finansininkas, inžinieriai). Projekto vadovas –  įmonės direktorius Egidijus Buziliauskas.

Numatomas rezultatas – įsigyjama įranga ir sprendimai – programinė įranga su skaitmeninėmis technologijomis, valdikliai ir kiti skaitmeninės technologijos įrenginiai. Ši įranga sudarys sąlygas įmonei pagaminti daugiau gaminių taikant vieningos sistemos technologinius gamybos principus. Be to, diegiant gamybos procesų skaitmeninimo įrangą, bus vykdoma technologinio audito įgyvendinimo priežiūra. Įdiegus šias inovacijas, bus galima sumažinti gamyboje naudojamų žaliavų kiekį, energijos sąnaudas, mechaninio darbo trukmę gamybos darbuotojams, padidės įmonės našumas, sumažės  veiklos sąnaudos ir galutinio produkto savikaina. Tai leistų įgauti kritinį pranašumą rinkoje, užtikrinti pastovias pajamas ir ilgalaikį įmonės konkurencingumą bei sustiprinti įmonės įvaizdį.

UAB „Dendrus“  administracija