• +37060699636
  • baldai@dendrus.lt

UAB Dendrus netechnologinių ekoinovacijų diegimas

Priemonė: Eko-inovacijos LT

Projekto vertė: 80.500 EUR

Skirtas finansavimas: 40.750 EUR

 

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas

 

Projekto trukmė-  15 mėn.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas:

UAB Dendrus