• +37060699636
  • baldai@dendrus.lt

TECHNOLOGINIO PROCESO MODERNIZACIJA UAB DENDRUS

03.3.1-LVPA-K-854-02-0126

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT

Projekto biudžetas: 2 237 965,00 EUR

Skirtas finansavimas: 989 500,00 EUR

Projekto pradžia 2020-11-05

Projekto pabaiga 2023-02-04

Projekto tikslas: Įgyvendinti įmonės gamybos procesų skaitmeninimą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui

Projekto veiklos:

Šiuo metu įmonė veiklos geografiją plečią į Vokietiją ir kitas Vakarų Europos šalis. Pagrindinė problema, dėl kurios pradėtas projektas – įmonės negalėjimas padidinti gamybos apimties ir išvengimas žmogiškojo faktoriaus klaidų. Didėjanti paklausa individualių baldų gamyboje, didėjanti eksporto apimtis ir augantys ekonomikos tempai bei statybų sektorius paskatino įmonę investuoti į technologines inovacijas. Įsigyjama įranga ir sprendimai leis įmonei padidinti darbo našumą, darbo efektyvumą, bus išspręstos gamybinės butelio kakliukų problemos. Modernizacija taip pat sumažins mechaninio darbo trukmę gamybos darbuotojams. Įdiegus šias technologines inovacijas padidės įmonės konkurencingumas, taip pat bus sustiprintas įmonės įvaizdis. Projektas taip pat leis sumažinti veiklos sąnaudas ir galutinio produkto savikainą. Atlikta modernizacija leis įgauti kritinį pranašumą eksporto rinkose, užtikrinti pastovias pajamas ir ilgalaikį įmonės konkurencingumą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas: UAB “Dendrus”